----------------a t b a l s t i t a j i -------------------
.

Mākslas galerijas dizains
un struktūras koncepcija izstrādāta
multimēdiju darbnicā :
Globālā tīmekļa administrēšanu un
serveri mākslas galerijai organizē :
DEPO komunikācijas
.