----------------- m a k s l i n i e k i e m-------------------

.

Ja esat profesionāls mākslinieks
vai radošo profesiju students,
piedāvājam piedalīties projekta e-art garden mākslas procesos.

Galvenie mākslinieku un e-art garden sadarbības virzieni:

1. Darbu publicēšana Interneta galerijā.
Jums ir vienreizēja iespēja 2001. gadā iesniegt savus darbus Interneta galerijā bez dalības maksas.
Vizuālais materiāls jāiesniedz digitālā veidā ( disketē, CD, optiskajā diskā) JPG vai TIFF formātā.
Klāt jāpievieno darbu autorhonorārs, īsa biogrāfiska uzziņa (latviski un angliski Microsoft Word RTF formātā),
mākslinieka fotogrāfija, u.c. materiāli (disketē, CD, optiskajā diskā ), kurus Jūs vēlētos publicēt
( intervijas, interesanti izteikumi).
Autori slēdz līgumu ar projekta veidotājiem.

2. Mākslinieku personālizstādes, retrospekcijas, interaktīvi pasākumi, akcijas, multimediāli projekti.

Jūsu darbus – gleznas, skulptūras. objektus u.c. – redzēs visā pasaulē, veicinot Jūsu vārda publicitāti un popularitāti.

Ja Jums nav iespējams sagatavot Jūsu darbu vizuālo materiālu vajadzīgajā formātā, to var izdarīt galerijas
darbinieki par noteiktām cenām.

Projekta veidotāji patur tiesības izvēlēties galerijā e-art garden ievietojamo informāciju.
.