--------------- p a r --- m u m s -------------

.

Projekts art garden tiek veidots kā interaktīva Interneta galerija, kurā iespējams iepazīties
un iegādāties Latvijas profesionālo mākslinieku veikumu visās mākslas
nozarēs - glezniecībā, tēlniecībā, grafikā, akvarelī, pastelī, foto un konceptuālajā mākslā u.c.

Galerijas e-art garden komunikāciju pamatā ir sabiedriskas, uz informāciju par
Latvijas mākslu, orientētas attiecības. Darbības mērķis - nest Latvijas mākslas un mākslinieku
vārdus pasaulē, veicināt starptautiskos mākslas kontaktus, būt par vidutāju starp māksliniekiem
un sabiedrību, veicinot interesi un sapratni par mākslu.

Informācija par Latvijas mākslu, pateicoties Interneta iespējām, ir pieejama jebkurā
pasaules vietā un laikā.
Galerija e-art garden strādā bez laika un vietas ierobežojumiem.

galerijas veidotāji : Mākslas zinātniece Inga Bunkše un mākslinieks Jānis Avotiņš

.