.
"Impresijas par Velaskeza temu"
100 x 105
Audekls /ella
1998.
"Kariatide"
120 x 100
Audekls /ella
2000.
"Kariatide"
120 x 100
Audekls /ella
2000.
"Engelis"
70 x 40
Audekls /autortehnika
2000.
"Gotika."
70 x 40
Audekls /autortehnika
2000
"Antikais motivs"
81 X 100
Audekls /autortehnika
1975
.