.
"Miglaina diena"
51.5x121.5
Koks /ella
1995.
"Ziedosi koki un uzarts lauks"
50x100
Audekls /ella
"Smilgu lauks & krums netalu no juras"
80x100
Audekls /ella
"Sniegs pavasari"
78x101
Audekls /ella
2000.
"Upe un sala"
130x150
Audekls /ella
2000.
"Rits"
41x61
Audekls /ella
2000.
"Balta kapa nakti"
130 x 150
Audekls /jaukta tehnika
2000
"Pavasaris & jura"
135.5 x 146.5
Audekls /ella
2000.
"Nakti"
130 X 130
Audekls /jaukta tehnika
1993
.