.
"Veltijums"
41x33
Audekls /ella
2001.
"Sieviete krucifikss"
116x89
Audekls /ella, zelts
1995
"Sildisanas pie uguns.Lapsina."
162x130
Audekls /ella
1995
"Kompozicija ar sivenu"
200 X 200
Audekls /ella
2000
"Papira balerina"
130 X 90
Audekls /ella, zelts
1999
.