Glezniecība

Tēlniecība

Grafika

Pastelis

Zīmējums

Akvarelis

Fotogrāfija

Video

Objekti

Arhitektūra

Plakāti

Visi mākslinieki

Tēmas

 

Kuriozi

Izglītība

Saites

Arhīvs

 

Māksliniekiem

Pakalpojumi

Reklāma

Sludinājumi

 


English version

 

ATBALSTĪTĀJI:
 
 
VIEDOKLIS
INTERVIJA
TĒMA
VĀRDNĪCA
KONKURSS


2018. gada 27. aprīlis

KONKURSI:

Zīmējumu un domrakstu konkurss

Konkurss Kultūras menedžeriem

Pilsētvides glezniecības plenērs Valmierā

Zīmējumu konkurss skolēniem

Uzmanību putnu fotogrāfi

Konkurss 2004. gada sezonai "Teritorija" Pedvālē

Starptautiskā Tēlniecības Darbnīca Ventspilī "Papeļu māksla 2004"

Darbnīca dejas filmu veidotajiem

Piedalies mākslas mesē Caucasus 2003

 

 

 

 

Zīmējumu un domrakstu konkurss

"Sports manā skolā 2004"

Godātie kolēģi!
 

Latvijas Studentu vortāls "StudentNet" www.studentnet.lv izsludina zīmējumu un domrakstu konkursu skolēniem "Sports manā skolā 2004".

Konkurss "Sports manā skolā 2004" ir Tālivalža Kronberga Latvijas Skolu sporta federācijā 2002. un 2003.gadā īstenotā konkursa idejas turpinājums. 2004.gadā konkursu īsteno Latvijas Studentu vortāls "StudentNet" www.studentnet.lv sadarbībā ar Latvijas Sporta muzeju un sporta preču firmu "Hawaii Express" www.hawaii.lv.

Zīmējumu un domrakstu konkursa "Sports manā skolā 2004" mērķis ir veicināt skolēnu un jauniešu interesi par sporta un fiziskās audzināšanas nodarbībām, radīt interesi par jaunatnes sporta organizācijām un skolu sporta klubiem.

Darbi tiks vērtēti 3 grupās: 1.grupā 1.-4.klases skolēnu darbi, 2.grupā 5.-9.klases skolēnu darbi, bet 3.grupā 10.-12.klases skolēnu darbi. Konkursa uzvarētāji saņems sponsoru balvas un to darbi tiks publicēti. Kā balva tiek uzskatīta arī uzvarētāju darbu izstāde Latvijas Sporta muzejā 2005.gada janvārī-februārī.

Darbi vērtēšanai iesūtāmi līdz 2005.gada 14.janvārim. Uzvarētāju apbalvošana notiks ne vēlāk kā līdz 2005.gada 4.februārim. Lai piedalītos konkursā, ir jāiepazīstas ar konkursa nolikumu (nosacījumi un tēmas). Nolikums ir publicēts Latvijas Studentu vortāla "StudentNet" www.studentnet.lv "VIP kolonnā".

Cieņā,

Tālivaldis Kronbergs,
Konkursa "Sports manā skolā" (2002., 2003. un 2004. gadā) autors,
Latvijas Studentu vortāla "StudentNet" www.studentnet.lv redaktors,
mob.tel.6431251, e-pasts: talivaldis.kronbergs@studentnet.lv.

 

pirmā lapa

 

Konkurss Kultūras menedžeriem
 
 
Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs

PROGRAMMA KULTŪRAS MENEDŽERIEM "TUVĀKI KAIMIŅI"

Noslēdzies Ziemeļu Ministru padomes informācijas biroja iniciētais pilotprojekts - apmaiņas braucienu programma kultūras menedžeriem - "Tuvāki kaimiņi".
 

2003.gada maijā Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs izsludināja konkursu kultūras menedžeriem dalībai jaunā apmaiņas braucienu programmā "Tuvāki kaimiņi" ar mērķi veidot platformu jaunu kultūras projektu attīstībai starp Latviju un Ziemeļvalstīm un veicināt ilglaicīgu sadarbību starp šo valstu kultūras organizācijām. Konkursam varēja pieteikties profesionāli kultūras menedžeri līdz 36 gadu vecumam no Baltijas valstīm ar vismaz divu gadu pieredzi kultūras menedžmenta jomā. Konkursa uzvarētājiem pilotprojekta ietvaros bija iespēja doties uz kādu no Ziemeļvalstīm un vienu mēnesi praktizēties kādā no kultūras organizācijām, aktīvi iesaistoties šīs organizācijas darbā un piedaloties kultūras pasākumu rīkošanā.

Kopumā programmai pieteicās 50 jauni kultūras menedžeri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konkursa kārtībā tika izvēlēti 5 kandidāti, kuri laika periodā no 2003.gada septembra līdz decembrim devās praksē uz Ziemeļvalstu kultūras organizācijām.

No Latvijas pilotprojektā piedalījās:
– Latvijas Mūsdienu dejas centra vadītāja Laura Stašāne, kas iesaistījās BIT Teatergarasjen (Norvēģija) komandā un piedalījās spēles mākslas festivāla "Meteor 2003" organizēšanā,
– Digitālās darbnīcas projektu vadītāja Kristīne Budže, kas devās uz Ziemeļvalstu Mūsdienu mākslas institūtu (Somija) un, darbojoties organizācijas Olento Production ietvaros, rīkoja jauno mediju darbnīcu "RAM4" (Re-Approaching New Media),
– producente un scenāriste Elvita Ruka, kas apmeklēja filmu producēšanas kompāniju Nimbus Film Productions (Dānija). 

Ņemot vērā veiksmīgo pilotprojekta norisi, Ziemeļu Ministru padome ir piešķīrusi finansējumu šīs programmas turpināšanai. Nākamais pieteikšanās termiņš ir š.g. 15.marts. Tuvāku informāciju par pieteikšanās noteikumiem un pieteikumu veidlapas var saņemt Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojā, Marijas ielā 13/3, tālr.: 7211006, 7820089, 7820055 fakss: 7213233, e-pasts: ginta@nmr.lv, interneta lapa: www.nmr.lv

 

pirmā lapa

 

Pilsētvides glezniecības plenērs Valmierā

3. Starptautiskais pilsētvides glezniecības plenērs
Valmiera, 2004.gada 15.-23. jūlijs

 

Galerija "Laipa" un Valmieras pilsētas dome ielūdz gleznotājus piedalīties 3.Starptautiskajā pilsētvides glezniecības plenērā, kas notiks Valmierā no 2004.gada 15.līdz 23.jūlijam.
Valmiera šobrīd atrodas dinamiskā attīstībā kā reģiona ekonomiskais, administratīvais, kultūras un izglītības centrs. Pilsēta, kurai 2003. gadā palika 720 gadi, kā arhitektoniski harmoniska un interesanta dzīves telpa joprojām turpina veidoties.
Plenēra mērķis ir aktualizēt pilsētas vidi kā emocionāli fiksētu mākslas tēlu, respektējot latviešu ainavu glezniecības tradīciju, bet cerot ieraudzīt arī alternatīvu pieeju izvirzītajam uzdevumam.

Gaidām pieteikumus no profesionāliem māksliniekiem, kas strādā eļļas un akrila tehnikās. Pieteikuma veidlapu, CV un vizuālo materiālu lūdzam nosūtīt līdz 15.aprīlim uz adresi:
Galerija "Laipa", Rīgas iela 27a, Valmiera LV-4201.

Lūdzam nosūtīt:
– pieteikuma veidlapu,
– CV,
– 3-5 darbu fotogrāfijas (norādīt nosaukumu, izmērus, gadu, tehniku), katalogu,
– personas foto (vēlams darba procesā) plenēra publicitātei.. 

Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā. 
Rezultāti tiek paziņoti personīgi līdz 15.maijam.
Akceptēto dalībnieku iesūtītie materiāli paliek rīkotāju arhīvā.

Pieteikuma veidlapa un papildus informācija:
www.valmiera.lv, www.galerijalaipa.lv 
Projekta koordinatore Guna Kalnača, t.4233888, 9112872

Rīkotāju atbildība
 
Nodrošina māksliniekiem
– uzturēšanās un darba apstākļus,
– informatīvo materiālu, ekskursijas pa pilsētu,
– daļēji darba materiālus (audekls),
– atpūtas iespējas,
– radošā darba prezentācijas iespējas,
– publicitāti, mākslas kritiķu vērtējumu,
– sadarbības iespējas ar galeriju un pašvaldību.
Sarīko
– plenēra noslēguma brīvdabas izstādi 24.jūlijā Valmieras pilsdrupās,
– labāko darbu izstādi galerijā "Laipa" no 17.08.-6.09.

Mākslinieku atbildība
 
– turp un atpakaļceļš līdz Valmierai,
– radošās darbības pārskata prezentācija rīkotājiem un plenēra dalībniekiem,
– darbs kopā ar Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņiem ( 2 x 4 st.),
– brīvdabas izstādē tiek parādīti visi plenēra laikā tapušie darbi,
– galerijas izstādē tiek parādīti 2 labākie darbi, māksliniekam un rīkotājiem savstarpēji vienojoties,
– mākslinieks vienu darbu atstāj rīkotāju īpašumā.

Materiālus lūdzam nosūtīt līdz 15.aprīlim uz adresi:
Galerija "Laipa", Rīgas iela 27a, Valmiera LV-4201
Rezultāti tiek paziņoti līdz 15.maijam
Projekta koordinatore Guna Kalnača, galerijalaipa@delfi.lv, no 01.03.04. galerijalaipa@ml.lv t.4233888, 9112872

 

pirmā lapa

 

Zīmējumu konkurss skolēniem

 

Latvijas Skolu sporta federācija informē, ka sadarbībā ar Latvijas Volejbola federāciju www.volejbols.lv izsludina zīmējumu konkursu "Uzzīmē "Volejbumu"! - 2004".

Zīmējumu konkursa "Uzzīmē "Volejbumu"! - 2004" mērķis ir veicināt skolēnu un jauniešu interesi par volejbolu kā par demokrātisku un visiem interesentiem praktizējamu sporta veidu, kā arī noskaidrot labākos zīmējumus pamatskolas un vidusskolas vecuma grupās, lai uzvarētāju zīmējumus izmantotu sporta spēļu "Volejbums. Eirobums 2004" diploma un plakāta noformējumam. Tāpat konkursa mērķis ir veicināt interesi un popularizēt Latvijas Skolu sporta federācijas sadarbībā ar Latvijas Volejbola federāciju kopīgi organizētās sporta spēles volejbolā "Volejbums. Eirobums 2004", kas 2004.gadā no 15.maija līdz 22.augustam jau septīto reizi notiks 12 posmos ar finālu.

Konkursā var piedalīties pamatskolu un vidusskolu audzēkņi un jaunieši (vecumā no 10 līdz 19 gadiem). Dalība konkursā iespējama, iesūtot zīmējumu (formāts A4) par konkursa nosaukumam "Uzzīmē "Volejbumu"! - 2004" un paskaidrojumiem nolikumā atbilstošu tēmu. Konkursa uzvarētāju darbi tiks publicēti. Kā balvas uzvarētāji saņems Latvijas Skolu sporta federācijas, Latvijas Volejbola federācijas un sponsoru balvas. 

Darbi vērtēšanai iesūtāmi līdz 2004.gada 19.aprīlim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2004.gada 26.aprīlim. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks sporta spēļu "Volejbums. Eirobums 2004" atklāšanas laikā 2004.gada 15.maijā Rīgā. Darbi sūtāmi uz LSSF, Annas ielā 2, Rīgā, LV-1001 ar norādi "Konkursam"/Tālivaldim Kronbergam. 

Ņemot vērā konkursa mērķa specifiku, kā arī lai izvairītos no pārpratumiem konkursa darbu vērtēšanas laikā, visi interesenti tiek aicināti saņemt konkursa nolikumu, to lūdzot pa e-pastu: talivaldis.kronbergs@apollo.lv

Tālivaldis Kronbergs,
Latvijas Skolu sporta federācijas projektu koordinators, 
Tel.7372295, mob.tel.6431251, e-pasts: talivaldis.kronbergs@apollo.lv

 

pirmā lapa

 

Uzmanību putnu fotogrāfi

 

Konkurss putnu fotogrāfiem

Gatavojoties tradicionālajām Putnu dienām šī gada aprīlī, Latvijas Dabas muzejs aicina putnu un dabas fotogrāfus amatierus piedalīties konkursā "Mans putns". Dalībnieku vecums nav ierobežots, darbi tiks vērtēti trijās vecuma kategorijās - bērni, jaunieši un pieaugušie. Fotogrāfijas var iesūtīt līdz 4. aprīlim.

Uzvarētājiem katrā kategorijā paredzēta viena galvenā balva un trīs specbalvas no Latvijas Dabas muzeja, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un žurnāla "MMD". Darbus vērtēs profesionālu fotogrāfu žūrija.

Labāko darbu autorus apbalvos 17. aprīlī īpašā pasākumā, uz kuru tiks aicināti visi fotogrāfi. Konkursantu darbi būs apskatāma izstādē "Mans putns" Latvijas Dabas muzejā no 15. līdz 25. aprīlim. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties muzeja interneta mājas lapā www.dabasmuzejs.gov.lv vai arī zvanot pa tālruni 7356041.

2002. gadā konkursam tika iesūtītas 95 fotogrāfijas no 30 autoriem, 2003. gadā - vairāk nekā 130 fotogrāfijas no 64 dalībniekiem. Jaunākajam no līdzšinējiem dalībniekiem bija tikai 6 gadi, vecākajam - 68 gadi.

Pēc konkursa noslēguma ikviens tiek aicināts doties fotomedībās un krāt fotomirkļus nākamajam konkursam.

Sīkāka informācija
Dmitrijs Boiko
Putnu dienu 2004 koordinators, tel. 7356041, 9495798
dmitrijs.boiko@dabasmuzejs.gov.lv

Kaspars Milaševičs
Izstāžu un informācijas nodaļas vadītājs, tel. 7356025, 9110991
www.dabasmuzejs.gov.lv

 

pirmā lapa

 

Konkurss 2004. gada sezonai "Teritorija" Pedvālē
 
 

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs izsludina akciju, performanču un brīvdabas mākslas objektu izstādes priekšlikumu konkursu 2004. gada sezonai "Teritorija".
 

Muzejs uzsācis projekta "Pasaules pirmelementi - uguns, ūdens, gaiss, zeme" noslēdzošo gadu. 2004. gada radošā tēma ir zeme un sezonas nosaukums "Teritorija".
 

Zeme ir reizē dabas un cilvēku eksistences pamats un arī viela, ar kuru dzīvība barojas tāpat kā ar gaisu, ūdeni un uguns siltumu. Zeme ir arī augsne, kurā sākas un noslēdzas dzīvības procesi. Zeme ir apdzīvota vieta, telpa, kurā katra radība - cilvēks, dzīvnieks, putns - iezīmē savai eksistencei nepieciešamās robežas.

Sezonas iecere ir meklēt, atklāt un apdzīvot zemi gan kā dzīvības procesus uzturošu augsni, gan fiziskās un garīgās eksistences telpu, pārvēršot to radošas domas teritorijā. Savas idejiskās un mākslinieciskās teritorijas robežu apzināšanai un nostiprināšanai mākslinieki izmanto Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja vidi.

Mākslinieki ir aicinaati veidot darbus gan izmantojot zemi kā izejmateriālu mākslas darbu radīšanai, gan atklāt ar zemes elementu saistītos spēkus un tēlus visās to tiešajās un netiešajās izpausmēs, pielietojot dažādu mākslas nozaru iespējas.

Konkursa nolikumu var saņemt Latvijas Mākslinieku savienībā 11. novembra krastmalā 35, kā arī www.pedvale.lv

Konkursa norise: 2004. gada 14. janvāris – 8. aprīlis.
Izvēlēto projektu pazinošana: 16. aprīlis.
Izvēlēto projektu sagatavošana īstenošanai: 16. – 30. aprīlis
Brīvdabas mākslas objektu īstenošana dabā: 3. – 29. maijs

Akcijas un performances: 29. maijā (sezonas atklāšanas laikā).

Brīvdabas mākslas objektu izstādes "Teritorija" un 2004. gada sezonas atklāšana notiks 29. maijā.

Ojārs Feldbergs
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja direktors

Tālrunis informācijai: 9133374
e-pasts: pedvale@pedvale.lv; ojars.feldbergs@pedvale.lv
 

pirmā lapa

 

Starptautiskā Tēlniecības Darbnīca Ventspilī "Papeļu māksla 2004"
 

Nolikums.
 

Ventspils pašvaldības Komunālā pārvalde finansē, organizē un vada Starptautisko Tēlniecības Darbnīcu Ventspilī "Papeļu māksla 2004"

Aicināti piedalīties koktēlnieki un meistari, kas strādā ar koku un veido skulptūras vai kompozīcijas izvietošanai brīvā dabā.

Līdz 4.aprīlim dalībniekiem jāiesūta organizatoram pieteikums, līdz 15.aprīlim skici vai maketu.

Mērķis: 
Radīt koktēlniecības vides objektus, kas būtu piemēroti izvietošanai pilsētas vidē.
Aktivizēt radošo dzīvi Ventspilī.
Lietderīgi izmantot pilsētā nozāģētos kokus.

Darba vieta: 
Piejūras brīvdabas muzejā Riņķa ielā Nr. 2, Ventspilī
no 2004.gada 1.jūnija plkst.11.00 līdz 10. jūnijam plkst.11.00
Žūrijas darbs un Darbnīcas noslēgums 2003.gada.10.jūnijaa no plkst. 11.00 -15.00. Darba vieta pieejama apmeklētājiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Balvas: 
Katrs mākslinieks, kurš piedalās darbā un realizē to atbilstoši iesniegtai skicei, Darbnīcas noslēgumā saņem balvu 375 Ls. Gadījumā, ja pie darba strādā vairāki mākslinieki, balva tiek izmaksāta grupas vaītājam.
Žūrijas komisija, lai stimulētu radošo sacensību dalībnieku starpā, ir tiesīga piešķirt papildus balvas, kuru kopējais fonds ir 2000 Ls.

Par noteikumiem un pieteikuma anketu elektroniskā formātā varat interesēties info@artgarden.lv
vai
Komunālā pārvalde 
Užavas ielaa 8, Ventspils
tālr. 3626770 
fakss. 3626379
e-pasts: didzis.osenieks@ventspils.gov.lv
Atbildīgais: Didzis Ošenieks
 

pirmā lapa

 

Darbnīca dejas filmu veidotajiem

Workshops

In co-operation with Cinedans 2004, Mediamatic is organising an intensive five-day workshop on interactive storytelling for dance filmmakers. Dance filmmakers are invited to bring their own footage or choose from classic dance films to make interactive dance film in this workshop. The participants will use the elegant and easy to learn Korsakow System to create their projects. Korsakow projects can be published on CD or DVD but also on the internet, the footage in the projects is then streamed. For more information on the latest version of the Korsakow System, visit http://www.korsakow.org.

Interactive Narration
Interactive narration appears relevant to the dance film practice for several reasons: an interactive presentation of material can offer the viewer the possibility to explore side stories to the main subjects. It can give the possibility to offer different perspectives on a theme parallel to each other, forming each others context. Also, an interactive project can allow the viewer to enter an actual discussion with the perspectives of the author on his viewpoints. The key issue of interactive narration and also the central question of this workshop is: how can the users choices be integrated meaningfully in an interactive story?

Participants
Participants need no advance technical knowledge of new media; they are assisted personally in realising their workshop projects. Participants are required to have experience in filmmaking.

Where, when and how much
Workshop location is will be decided early Spring. Participation fee is Euro 300. This includes lunches during the work days, and all necessary technical equipment. The 5 workshop days will be prior to final presentation on the 10th of July at theatre de Balie in Amsterdam.

(The workshop will only take place when the number of 16 applicants is reached.)

Subscription
If you want to participate, please call us at Cinedans +31 20 622 8589
Space is limited to 16 people.
For more information on the Korsakow System, on the coaches or on the workshop set-up, visit http://www.korsakow.org, e-mail at korsakow@mediamatic.net or call Klaas Kuitenbrouwer at Mediamatic +31-(0) 20-3446006.

Workshopsessions
Sunday July 4 10.00 hrs - 16.00 hrs
Monday July 5 10.00 hrs - 16.oo hrs
Tuesday July 6 10.00 hrs ? 16.00 hrs
Wednesday July 7 10.00 hrs - 16.00 hrs
Thursday July 8 10.00 hrs - 16.00 hrs
All workshopsessions take place at Mediamatic, Prins Hendrikkade 192, 1011 TD Amsterdam, The Netherlands.
Presentation of the results of the workshop: Friday the 9th of July at the Theater de Balie in Amsterdam
NB: If you want to work with your own footage, please bring it with you in a Quicktime format (on CD / DVD, FireWire hard drive or on your computer)
Please don't bring more than 40 minutes.
Provided are :Coaching, technical assistance, technical equipment, lunches at all following workshop days, free pass Cinedans festival 2004.

New Theatre Institute of Latvia
Agnese Luse
Project Coordinator
agnesel@theatre.lv
Merkela str. 13-700
Riga LV-1050, Latvia
tel: +371 7212631
fax: +371 7212471
mobile: +371 9146270
www.theatre.lv

Powered by Plaxo ... Want a signature like this?
 

pirmā lapa

 

Piedalies mākslas mesē Caucasus 2003

International Culture Fair /ICF/ was conducted in Tbilisi, Georgia during 10-17 October 2003. Such kind of a diverse fair was firstly held in the former Soviet space. 

ICF - Caucasus 2003 was occupying Tbilisi Central Concert Hall's, on the VI floor on 4200 sq m. There participated more then 75 organizations and individuals from 12 countries, while being exposed various fields of artistry: theatre, music, craft, multimedia, publishing houses and facilities, cinema, TV, fine arts, informational support to culture etc. Several thousand spectators attended ICF - Caucasus 2003 during 5 working days. 

There were held three conferences during the fair: 
1. Meeting of Caucasus Art Managers' Network - 78 participants, lasted for 2 days 
2. Art and Globalization- Georgian-Russian culture dialogue, lasted for 2 days 
3. Art & Business- 8 presenters, 80 participants, lasted for 2 days

There was also held a special programme during the Fair, where were screened five cinema programs from Georgia and from Azerbaijan, also there were conducted five musical programs on the forecourt of the fair as well as outdoors. For the fair participants there also was shown more then 10 theater performances. Five Georgian TV channels covered ICF - Caucasus 2003, also dozens of newspapers, where it was highly acclaimed.

There were also held negotiations among dozen of organizations, while being signed agreements, sold quite significant part of exposed material. Participants have established important links between each other for further cooperation, accepted many invitations from colleagues.

Organizers of the project by generalizing achieved outcome decided to conduct the fair in Tbilisi in October 2005, while organizing theater and cinema showcases within. 

General organizer of International Culture Fair - Caucasus 2003 is Stichting Caucasus Foundation / The Royal Netherlands/, Caucasus Art Managers Network, Ministry of Culture of Georgia, European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry and supported by Open Society Institute, Budapest.

ICF- Caucasus 2003 was sponsored by Austrian Airlines, Nescafe (Tbilisi branch), Computer company CAMARA, TeltCom Global Erty 
Next edition of the ICF planed in 2005, where we expected an enlargement of participant countries and institutions. Your requests and questions are welcome.

Please Contact us:
General Director of ICF - Levan Khetaguri
Director of ICF - Iuri Mgebrishvili
ICF 45 I. Chavchavadze ave. Tbilisi, 0162, Georgia
T/F 995 32 250089
E: cultfair@lingua.edu.ge
  ibccp@lingua.edu.ge
 

pirmā lapa